Kecskemét

Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése kapcsán

A Kecskemét Pákozdi csata utca 2. szám előtti és az Akadémia krt. - Forradalom utca sarkán levő szelektív hulladékgyűjtő sziget 2023.03.31- vel megszüntetésre kerül. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy a lakosság nem megfelelően gyűjti a szelektív hulladékot és az edények mellett rendszeresen illegális hulladék kerül elhelyezésre. Társaságunk vállalta a gyakoribb ürítést is a gyűjtőszigeteken, viszont ez sem bizonyult eredményes megoldásnak, ezért a hulladékgyűjtő sziget felszámolásra kerül.

A Széchenyi városi lakóközösség keddi napon heti rendszerességgel tudja kihelyezni a szelektív hulladékot az ingatlanok elé. A Társasházak számára is biztosított a házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés. Így a társasházak ingatlanhasználói által gyűjtött szelektív hulladék csak a gyűjtés napján kerül ki a közterületre, ezáltal megszűnik az illegális hulladék elhelyezésének lehetősége a közterületen.

Társasházak részére a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényeket társaságunk díjmentesen folyamatosan osztja ki. Az említett kettő szelektív hulladékgyűjtő sziget környékén levő társasházak már megkapták nagy részben a szelektív hulladéktároló edényeket, illetve folyamatosan zajlik a kiosztás.

Kecskeméten az újrahasznosítható üveggyűjtés bővítése is folyamatosan történik. Társaságunk egyes élelmiszerboltokhoz üveggyűjtő edényeket helyez ki, melyek ürítését díjmentesen vállaljuk. Ezáltal az üveggyűjtés is megoldottá válik Kecskeméten.

A fent említett két hulladékgyűjtő sziget megszüntetése, felszámolása révén, az Akadémia körúton lévő Univer ABC engedélyezte is részünkre az üveggyűjtő kihelyezését. 2023.04.01-től társaságunk biztosítja az újrahasznosítható üveggyűjtést ezen a felhasználási helyen.

2023.03.31-ével ismét 2 gyűjtősziget kerül felszámolásra Kecskeméten:

  • Pákozdi csata u. 2. előtti 
  • Forradalom utca Akadémia krt. sarkán lévő.

2023.04.01.-től 2 db üveggyűjtő helyszín kerül kialakításra a megszűnt szigetek környékén:

  • Akadémia krt. Univer ABC - oldalsó parkoló felől 
  • Rávágy tér- Bowling Center előtt- Kubioban elhelyezve.

 

Figyelem! Változás a kecskeméti társasházak csomagolási hulladékgyűjtési rendszerében.

Tájékoztató szelektív hulladék elszállítása kapcsán

Tisztelt Társasházi Közös Képviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy társaságunk társasházak esetében 2022.11.01.-től kezdődően, Kecskemét Belváros és Széchenyiváros részeire vonatkozóan a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékgyűjtést kísérleti jelleggel, heti gyűjtési gyakoriságra növelte.

A fent említett kettő városrészben 3 hónapos időintervallumra vonatkozóan, 2022.11.01.-2023.01.31.-ig terjedő időszakban felmérte társaságunk a gyakoribb begyűjtés szükségességét, illetve a fogyasztói szokásokat és a gyűjtéshez szükséges edénymennyiségeket a tapasztalatok alapján.

A szelektív hulladék gyakoribb begyűjtése sikeresnek bizonyult, ezért 2023.02.01.-2023.06.30 –ig terjedő időszakban bővítjük a szelektív hulladék begyűjtését az alábbiak szerint:

A DTkH Nonprofit Kft. által kiadott szelektív szállítási naptár szerinti gyűjtés változatlanul megmarad, ehhez plusz szállításként, páros héten, a Széchenyiváros, Hunyadiváros és Műkertváros keddi napon, míg a Belvárosi, Mátis Kálmán utcai és a Szabó Kálmán utcai ingatlanoknál szerdai napon valósul meg az elszállítás.

Ezáltal a társasházaktól a szelektív csomagolási hulladék heti elszállításban fog működni 2023.06.30 –ig.

E tájékoztató mellékleteként megküldöm az utcalista szerinti besorolást, amely a plusz szállításra vonatkozik.

A szelektív hulladék gyakoribb elszállítása csak a társasházakat érinti, a családi házas övezetben a naptár szerinti kéthetes gyakoriságú az elszállítás.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, ügyfélszolgálatunkon állunk szíves rendelkezésükre.

Kecskemét, 2023.01.25.

Tisztlettel:

DTkH Nonprofit Kft.

 

Társasházi Szelektív: Széchenyiváros                                                                KEDD

UTCALISTA

 

Szabó Lőrinc utca

Szent Imre utca

Faragó Béla Fasor

Irinyi utca

Balaton utca

József Attila utca

Bihar utca

Bibó István utca

Nyíri út

Juhar utca

Lunkányi János utca

Gőzhajó utca

Világ utca

Széchenyi Sétány

Akadémia krt.

Stádium utca

Hitel utca

Aradi Vértanúk tere

Lánchíd utca

Szimferopol tér

Lóverseny utca

Forradalom utca

Pákozdi Csata utca

 

Március 15. utca

Berzsenyi Dániel utca

Bajza József utca

Vajda János utca

Reviczky Gyula utca

Fazekas Mihály utca

Mészáros Lázár tér

Illyés Gyula utca

Klauzál Gábor tér

Nagy László utca

Tömörkény István utca

Domby Lajos utca

Ferenczy Ida utca

Radnóti Miklós utca

Kristály tér

Lukács György utca

Pajzs utca

Győzelem utca

Fáklya utca

Szentgyörgyi Albert utca

Domb Lakópark

Arborétum lakópark

 

 

Társasházi szelektív: Hunyadi + Műkert                                                              KEDD

HUNYADIVÁROS

Görbe utca

Palota utca

Szilágyi Erzsébet utca

Mátyás Király Krt.

Buzogány utca

Kard utca

Sólyom utca

Lant utca

Serleg utca

Liszt Ferenc utca

Újvilág utca

Nagyenyed utca

Kandó Kálmán utca

Csilléri utca

Pázmány Péter utca

Teleki Pál tér

Béke fasor

Szolnoki út

Ceglédi út – 441.

MŰKERTVÁROS

Szent István Krt.

Bakule Márton utca

Borostyán utca

Liget utca

Majális utca

Diófa utca

Tölgyfa utca

Mártírok útja

Gizella tér

Szinyei Merse Pál utca

Szilfa utca

Csokor utca

 

Társasházi Szelektív: Belváros                                                                             SZERDA

UTCALISTA

 

Mária Krt.

Kossuth Krt.

Árpád Krt.

Széchenyi Krt.

Bethlen Krt.

Kuruc Krt.

Csaba utca

Füzes utca

Vágó utca

Kőhíd utca

Nyíl utca

Hoffmann János utca

Munkácsy utca

Kápolna utca

Simonyi utca

Fráter György utca

Tompa Mihály utca

Sétatér utca

Gyenes Mihály tér

Dellő utca

Jókai utca

Budai utca

Csokonay utca

Nagykőrösi utca

Kenderessy utca

Táncsics Mihály utca

Árok utca

Kada Elek utca

Borz utca

Bánffy utca

Szarvas utca

Őz utca

Wesselényi utca

Frangepán sétány

Bocskai utca

Mikes utca

Rákóczi út

Arany János utca

Szabadság tér

Kossuth tér

Széchenyi tér

Klapka utca

Mátyási utca

Fecske utca

Bem utca

Bercsényi utca

Böszörményi utca

Károlyi utca

Vak Bottyán utca

Fehér utca

Fűzfa utca

Csongrádi utca

Sarkantyú utca

Török utca

László Károly utca

Beniczky Ferenc utca

Perc utca

Katona József utca

Bánk-Bán utca

Czollner tér

Bajcsy Zsilinszky utca

Mezei utca

Magyar utca

Zápolya János utca

Forrás utca

Horog utca

Rávágy tér

Horváth Döme Krt.

Trombita utca

Katona József tér

Lestár tér

Kisfaludy utca

Dobó Krt.

Damjanich utca

Bagi László utca

Reile Géza utca

Burga utca

Muraközy János utca

Petőfi Sándor utca

Szabó Levente utca

Mátis Kálmán utca

Szabó Kálmán utca

 

 

Kecskeméti kertes házas jellegű ingatlantulajdonosok figyelmébe!

Tájékoztatjuk azon Ügyfeleinket, akik Kecskemét településen kertes-családiházas jellegű ingatlannal rendelkeznek és nem kaptak értesítőt, vagy nem vették át a sárga zsákos rendszert kiváltó, csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló, ingyenes 1 db 120 literes, gurulós edényzetet, úgy azt Kecskemét, Béke fasor 71/A szám alatti telephelyen ügyfélfogadási időben megtehetik.

Fontos!!! Kérjük az ügyintézéshez hozzák magukkal személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya).

Amennyiben más személyt bíznak meg az ügyintézéssel, meghatalmazást is szíveskedjenek kitölteni. (meghatalmazás)

Információ az ingyenesen biztosított edényzetről: A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladékot a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé a közterületet nem szennyező és a forgalmat nem akadályozó módon.

Előfordulhat, hogy az eddig megszokottól  eltérő időpontban érkezhetnek hulladékgyűjtő járataink, adott gyűjtési napon.

A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett hulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Amennyiben veszélyes, nem megfelelően elhelyezett hulladék (betömörített, stb)  kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

Közreműködésüket köszönjük!